Fritt innsyn

Vi i RogalandCrew er opptatt av å ha åpenhet ut mot våre medlemmer.
Det betyr at du får tilgang til våre saksdokumenter, protokoller, vedlegg osv.

Alle dokumentene er strukturert på en god måte og skal være lette å finne frem i.

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe.